Hamburger& Bánh Kẹp

Hết hàng
 Bánh Kẹp Bò  Bánh Kẹp Bò
20,000₫
Hết hàng
 Bánh Kẹp Gà  Bánh Kẹp Gà
20,000₫
Hết hàng
 Bánh Kẹp Heo  Bánh Kẹp Heo
20,000₫
 Bánh Kẹp Tôm  Bánh Kẹp Tôm
25,000₫
 Hamburger Bò  Hamburger Bò
20,000₫

Hamburger Bò

20,000₫

Hết hàng
 Hamburger Gà  Hamburger Gà
25,000₫

Hamburger Gà

25,000₫

Hết hàng
 Hamburger Heo  Hamburger Heo
20,000₫

Hamburger Heo

20,000₫

Hết hàng
 Hamburger Tôm  Hamburger Tôm
25,000₫