Best Seller

Hết hàng
 Bánh Bao 8 Trứng  Bánh Bao 8 Trứng
45,000₫
Hết hàng
 Bánh Bao Con Heo  Bánh Bao Con Heo
12,000₫
Hết hàng
 Bánh Bao Hoàng Kim  Bánh Bao Hoàng Kim
12,000₫
Hết hàng
 Bánh Bao Trứng Muối  Bánh Bao Trứng Muối
18,000₫
Hết hàng
 Bánh Bao Xá Xíu  Bánh Bao Xá Xíu
12,000₫
 Bánh Kẹp Tôm  Bánh Kẹp Tôm
25,000₫
Hết hàng
 Há Cảo Tôm  Há Cảo Tôm
4,000₫
Hết hàng
 Hamburger Tôm  Hamburger Tôm
25,000₫