Tất cả sản phẩm

Hết hàng
 Hamburger Gà Hamburger Gà
25,000₫

Hamburger Gà

25,000₫

 Hamburger Bò Hamburger Bò
20,000₫

Hamburger Bò

20,000₫

Hết hàng
 Hamburger Heo Hamburger Heo
20,000₫

Hamburger Heo

20,000₫

Hết hàng
 Khoai Môn Chiên Khoai Môn Chiên
15,000₫
Hết hàng
 Bánh Bao Chiên Bánh Bao Chiên
12,000₫
Hết hàng
 Hoành Thánh Chiên Hoành Thánh Chiên
5,000₫
Hết hàng
 Xíu Mại Khô Xíu Mại Khô
4,000₫
Hết hàng
 Há Cảo Tôm Há Cảo Tôm
4,000₫
Hết hàng
 Há Cảo Thịt Há Cảo Thịt
3,500₫
Hết hàng
 Bánh Cua Bánh Cua
4,000₫

Bánh Cua

4,000₫

Hết hàng
 Bánh Bao Trà Xanh Bánh Bao Trà Xanh
10,000₫
Hết hàng
 Bánh Bao Mè Đen Bánh Bao Mè Đen
10,000₫
Hết hàng
 Bánh Bao Sầu Riêng Bánh Bao Sầu Riêng
12,000₫
Hết hàng
 Bánh Bao Hoàng Kim Bánh Bao Hoàng Kim
12,000₫
Hết hàng
 Bánh Bao Bí Đỏ Bánh Bao Bí Đỏ
7,000₫
Hết hàng
 Bánh Bao Đậu Xanh Bánh Bao Đậu Xanh
7,000₫
Hết hàng
 Bánh Bao Khoai Môn Bánh Bao Khoai Môn
7,000₫
Hết hàng
 Bánh Bông Lan Bánh Bông Lan
7,000₫
Hết hàng
 Bánh Bao CaDé Bánh Bao CaDé
7,000₫
Hết hàng
 Bánh Bao Xá Xíu Bánh Bao Xá Xíu
12,000₫